Αρχική Σελίδα (ΕΛΛ) » Προβολή νέων

Προβολή νέων

14.05.2021

Ανακοίνωση Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΠΕΔΔ 14.5.2021

(δια ζώσης και εξ αποστάσεως πρακτική άσκηση)

Σύμφωνα με τη νέα απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, από 12/5/2021 παρέχεται  η δυνατότητα πραγματοποίησης δια ζώσης πρακτικής άσκησης στους επιλεγέντες φοιτητές α.ε. 2020-21 που βρίσκονται στο τέταρτο έτος φοίτησης και άνω και οφείλουν ένα τουλάχιστον μάθημα για τη λήψη πτυχίου.
Οι επιλεγέντες για πρακτική άσκηση φοιτητές που βρίσκονται τώρα στο 2ο ή 3ο έτος φοίτησης, θα ασκηθούν μόνο εξ αποστάσεως.
Οι επιλεγέντες ασκούμενοι φοιτητές που φοιτούν στο 4ο έτος και άνω οι οποίοι θα επιλέξουν να ασκηθούν δια ζώσης, θα πρέπει να υποβάλλονται υποχρεωτικά σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορονοϊό COVID-19, μία φορά την εβδομάδα και έως είκοσι τέσσερις ώρες προ της πρώτης ημέρας προσέλευσης στους χώρους άσκησης.
Ειδικώς, την πρώτη εβδομάδα άσκησης, ο διαγνωστικός έλεγχος δύναται να διενεργηθεί εντός πέντε ημερών από την έναρξη της άσκησης.
Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) γίνεται δωρεάν από το φαρμακείο με την επίδειξη του Α.Μ.Κ.Α. και της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης. Μαζί με τον δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self test) παραλαμβάνονται και ενημερωτικά φυλλάδια.
Οι φοιτητές, επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ), επιλέγουν την  κατηγορία  «Δήλωση  αποτελέσματος  self-test  για  COVID-19» και ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής αποτελέσματος, αφού αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση των κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet).
Οι φοιτητές που δεν μπορούν να αυθεντικοποιηθούν και ως εκ τούτου δεν δύνανται να υποβάλλουν τα αποτελέσματα ελέγχου στην Πλατφόρμα Δήλωσης Αποτελεσμάτων, συμπληρώνουν και υπογράφουν χειρόγραφα και υποχρεούνται να έχουν μαζί τους και να επιδεικνύουν κατά την προσέλευσή τους στον χώρο διεξαγωγής της πρακτικής, τη δήλωση αποτελέσματος του διαγνωστικού ελέγχου, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος που προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.
Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι αρνητικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα δήλωση του αρνητικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν και υποχρεούνται κατά την προσέλευσή τους στον χώρο διεξαγωγής της πρακτικής άσκησης, να την επιδεικνύουν.

Από το Γραφείο πρακτικής Άσκησης Τμ. ΠΕΔΔ