Νέα

Περισσότερα »


Προτάσεις

Περισσότερα »


Νέες Εκδόσεις των μελών του Τμήματος


Μερικές από τις Νέες Εκδόσεις των μελών του Τμήματος: 2018/19 - 2020/21
(μόνον μονογραφίες η/και επιμέλειες συλλογικών τόμων)


 

Καλωσήρθατε

στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης

του Eθνικού και Kαποδιστριακού Πανεπιστημίου Aθηνών


 Οδηγίες σχετικά με τη διεξαγωγή της ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ του χειμερινού εξαμήνου του ακαδ. έτους 2021-22

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ α.ε. 2021-22

 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Χειμερινού εξαμήνου α.ε. 2021-2022


 Πρόγραμμα ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022 - 3n έκδοση

 ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ - ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ διπλωματούχων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Έγγραφο του Adobe Reader Οδηγός νεοεισαγομένων φοιτητών (1η έκδοση - 08/10/2021)

 

  

         

 

   Mobile Εφαρμογή για τους προπτυχιακούς φοιτητές
(φοιτητολόγιο, αξιολόγηση μαθημάτων, κοινωνική δικτύωση)
 

Πρωτοβουλία συστηματικής ευρετηρίασης των εφημερίδων
στην Ελληνική Επανάσταση / 4 εφημερίδες - 3.000 λήμματα

Οι σύν-δεσμοι του Τμήματος


Π.M.Σ. Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική


Π.M.Σ. Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία


Π.M.Σ. Διεθνής και Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και Πολιτική


Π.M.Σ. Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης: Πολιτική, Ιστορία, Οικονομία


Π.M.Σ. Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων

(διατμηματικό)

Ειδίκευση: Διοικητική Επιχειρήσεων & Τραπεζών
Ειδίκευση: Λογιστική
Ειδίκευση: Οικονομικά της Υγείας και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας


Π.M.Σ. Σπουδές Νότιας Ευρώπης

(διεθνές - διαπανεπιστημιακό)

Εργαστήριο Διοικητικών Επιστημών Εργαστήριο Ελληνικής Πολιτικής Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής
Εργαστήριο Μελέτης Ελληνογερμανικών Σχέσεων Εργαστήριο Μελέτης της Μετανάστευσης και Διασποράς (Ε.Μ.ΜΕ.ΔΙΑ.) Εργαστήριο Πολιτικής Επικοινωνίας και Μέσων Πληροφόρησης
Ερευνητικό Κέντρο Οικονομικής Πολιτικής, Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης (ΕΚΟΠΔΑ) Κέντρο Μελετών Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Δημοσίου Δικαίου (Ιστορία, Αρχές, Θεσμοί, Δικαιώματα) [ΚΕΜΕΕΔΔ]
Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης (Κ.Ε.Τ.) Πανεπιστημίου Αθηνών Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet

 

Συμμετοχή φοιτητών του Τμήματος σε εκπαιδευτικές Προσομοιώσεις Συνεδριάσεων Οργάνων Διεθνών Οργανισμών

 

Δίκτυο Αποφοίτων Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης Σύλλογος Αποφοίτων Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης