Αρχική Σελίδα (ΕΛΛ) » Προβολή νέων

Προβολή νέων

03.11.2021

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ εισαχθέντων φοιτητών κατά το ακ. έτος 2021-22

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες από το πρώτο έτος των σπουδών τους κατανέμονται σε ομάδες με έναν υπεύθυνο καθηγητή (Σύμβουλο Σπουδών).

Kάθε φοιτητής και φοιτήτρια έχει τη δυνατότητα να απευθύνεται στον προσωπικό του/της Σύμβουλο Σπουδών για ζητήματα που αφορούν το πρόγραμμα, την επιλογή των μαθημάτων και της κατεύθυνσης, την πτυχιακή εργασία, καθώς και ο,τιδήποτε σχετίζεται με την οργάνωση των σπουδών και τη λειτουργία του Τμήματος.

Οι πρωτοετείς φοιτητές/-τριες κατανέμονται στα μέλη ΔΕΠ σύμφωνα με τον Αριθμό Μητρώου τους ως εξής:

KAΘΗΓΗΤΕΣ                                    ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

  1. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Ε.                     1342202100001 έως 009
  2. ΒΕΡΝΥ Σ.                                           1342202100010 έως 018
  3. ΓΙΑΚΩΒΑΚΗ Ν.                                1342202100019 έως 027
  4. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΟΥ Γ.                         1342202100028 έως 036
  5. ΔΟΞΙΑΔΗΣ Κ.:                                   1342202100037 έως 045
  6. ΔΟΥΣΗ ΕΜΜ.:                                    1342202100046 έως 054
  7. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Γ.:                               1342202100055 έως 063
  8. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ Μ.                      1342202100064 έως 072
  9. ΛΕΚΚΑΣ Π.                                       1342202100073 έως 081
10. ΛΙΑΛΙΟΥΤΗ                                      1342202100082 έως 090
11. ΜΑΚΡΥΔΗΜΗΤΡΗΣ Α.:                    1342202100091 έως 099
12. ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ Ν.:                              1342202100100 έως 108
13. ΜΕΤΑΞΑΣ Α.                                     1342202100109 έως 117
14. ΜΟΛΥΒΑΣ Γ.:                                   1342202100118 έως 126
15. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Π.:                1342202100127 έως 135
16. ΠΛΑΤΑΝΑΚΗΣ Χ.:                           1342202100136 έως 146
17. ΠΡΑΒΙΤΑ Μ.Η.:                                 1342202100147 έως 157
18. ΡΟΡΗ Λ.                                             1342202100158 έως 167
19. ΣΠΑΝΟΥ Κ.:                                      1342202100168 έως 176
20. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ.                         1342202100177 έως 185
21. ΤΣΑΚΩΝΑΣ Π.                                  1342202100186 έως 194
22. ΤΣΙΝΙΣΙΖΕΛΗΣ Μ.                             1342202100195 έως 203
23. ΤΣΙΡΜΠΑΣ                                        1342202100204 έως 215
24. ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ Φ.                         1342202100216 έως 224
25. ΧΛΕΠΑΣ Ν.Κ.                                    1342202100225 έως 233
26. ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΣ Χ.                           1342202100234 έως 242
27. ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ Δ.                                1342202100243 έως 253