Αρχική Σελίδα (ΕΛΛ) » Υποστήριξη » Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης

Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης

Σκοπός του Κέντρου είναι να υποβοηθήσει το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του Πανεπιστημίου, δίνοντας άμεση πρόσβαση σε πληροφόρηση γύρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη νομοθεσία και τις πολιτικές της. Παράλληλα παρέχει κοινοτική πληροφόρηση στην ευρύτερη πανεπιστημιακή και μη κοινότητα.

Η Συλλογή του αποτελείται αποκλειστικά από τις εκδόσεις της Υπηρεσίας Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EUR-OP). Πρόκειται για μονογραφίες, περιοδικές εκδόσεις, φυλλάδια, μικροφωτοδελτία και CD-ROMs, και πιο συγκεκριμένα από τα:

Η Συλλογή δεν είναι δανειστική. Διανέμονται δωρεάν διάφορα πληροφοριακά έντυπα. Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές μπορούν να απευθύνουν ερωτήματα στο Κ.Ε.Τ. σχετικά με την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως σε θεσμικά θέματα.

Το Κέντρο λειτουργεί εντός της Βιβλιοθήκης της Σχολής στο Μοναστηράκι

διεύθυνση : Αιόλου 42-44 & Κολοκοτρώνη (5ος όροφος), 105 60 Αθήνα
τηλέφωνο : 210 368 9539
ηλ. ταχυδρομείο : epapatha[at]pspa.uoa[dot]gr